Nieuws / Stimulering R&D: RDA /

Extra fiscale stimulering R&D: RDA

25-10-2011

Het kabinet introduceert in 2012 een fiscale aftrekregeling voor investeringen en exploitatiekosten voor innovatie die niet in aanmerking komen voor de WBSO: de RDA. Hiermee kunnen bedrijven een percentage van deze investeringen en kosten aftrekken van de vennootschapsbelasting. In aanmerking komen bijvoorbeeld de huur van apparatuur, aanschaf van materialen en investeringen in een laboratorium.

De RDA betekent dus een extra aftrekpost op de fiscale winst. De hoogte van de aftrekpost wordt bepaald door de kosten en investeringen voor R&D, exclusief loonkosten, te vermenigvuldigen met een RDA-percentage. Voor 2012 is voorgesteld dit RDA-percentage voor 2012 op 40% vast te stellen. Uitgaande van een marginaal tarief in de vennootschapsbelasting van 25% is het netto voordeel van de RDA in 2012 dan 10%.

Investeren in innovatie wordt nu op drie fronten fiscaal gefacilieerd:

RDA              : aftrekmogelijkheid voor R&D-investeringen en -kosten;

Innovatiebox : verlaging vennootschapsbelasting over winsten uit succesvolle R&D; en

WBSO           : verlaging loonkosten voor R&D door eigen personeel.

Extra fiscale stimulering R&D: RDA

Overige items

30-04-2015
07-11-2011
18-03-2011
02-02-2011
27-01-2011
18-11-2010
02-11-2010
10-07-2010
26-04-2010
20-04-2010
 

Octrooi

Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Subsidie

Voor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Werkwijze

Na een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger
"Advies voor octrooi innovatie subsidieaanvraag patent"