Octrooi /

Actief aan de gang met octrooibeheer

Actief aan de gang met octrooibeheerIs uw nieuwe techniek het beschermen waard? Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Het is gebruikelijk om in Nederland met de octrooiaanvraag te beginnen. Afhankelijk van uw innovatie en de markt kan het ook zinvol zijn de bescherming snel uit te strekken tot andere landen. De jaarlijkse octrooikosten en de te verwachten extra inkomsten spelen bij deze afwegingen natuurlijk een belangrijke rol.

Als u octrooien in meerdere landen beheert, is een actief beheer van uw portefeuille noodzakelijk. Want met het aanvragen en in stand houden van octrooien zijn per land aanmerkelijke kosten gemoeid. Die investering zal moeten lonen.

Bij een actief beheerde octrooiportefeuille heeft u voortdurend een overzicht op de actuele stand van zaken en kosten van aangevraagde of al verleende octrooien. Ook de termijnen waarop u een beslissing moet nemen - over instandhouding of uitgaven - zijn dan duidelijk.

Het uitvoeren van een indicatief literatuuronderzoek - vooraf - is een van onze specialiteiten. Als voor een vinding al eerder octrooi is verleend, is een nieuwe aanvraag namelijk zinloos.

De volgende stap is het opstellen van de octrooiaanvraag zelf. Voor het vinden en inzetten van de benodigde octrooigemachtigden kunt u een beroep doen op Ottervanger Advies.

Rob Ottervanger kan u bij uw octrooibeheer bijstaan door:

  • correspondentie over octrooien af te handelen
  • uw octrooiportefeuille op te nemen in een overzichtelijke database
  • jaarlijks de octrooien in uw portefeuille met u te evalueren
  • budgetvoorstellen te maken
  • octrooien te vertalen vanuit het Duits of Engels naar het Nederlands
 

Octrooi

Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Subsidie

Voor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Werkwijze

Na een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger
"Advies voor octrooi innovatie subsidieaanvraag patent"