Subsidie /

Innoveren met subsidie

Innoveren met subsidieVoor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar. Maar welke, waar en hoe aan te vragen? Het is een kunst het spoor niet bijster te raken. Rob Ottervanger trekt al decennia door subsidieland. Hij kent de weg en de loketten. Bedrijven wijst hij graag de weg.

Subsidiebemiddeling is een kerntaak van Ottervanger Advies. Die begint bij het inventariseren van de activiteiten van een onderneming. Aan de hand daarvan worden mogelijke subsidievormen geselecteerd. Bij productiebedrijven gaat het vaak om innovaties en technische ontwikkelingen waarvoor subsidie wordt gezocht.

Na vaststellen van de gewenste subsidievorm stelt Ottervanger in samenspraak met de onderneming een aanvraag op. Eventuele vragen van de subsidieverstrekker handelt hij persoonlijk af. Deze werkwijze, in combinatie met een correcte aanvraag bij het juiste loket, levert een hoog slagingspercentage op.

Na de toekenning en uitbetaling van een subsidie is het verhaal niet af. Niemand wil het risico lopen de voorwaarden tijdens de uitvoering te schenden. Een onaangename terugvordering door de subsidieverlener zou het gevolg zijn. Ottervanger voorziet de afgegeven beschikking - de goedkeuring van de aanvraag - daarom van instructies voor de toepassing ervan. Vaak is de inrichting van een aparte urenadministratie voor het gesubsidieerde project vereist. Het zijn de puntjes op de 'i'.

Ottervanger verzorgt uw subsidieaanvraag op basis van no cure no pay. De tegenprestatie is een percentage van het toegekende subsidiebedrag. Voor de assistentie bij het opstellen van (periodieke) rapportages geldt een aantrekkelijk uurtarief.

Rob Ottervanger kan u bij uw innovatie bijstaan door:

  • subsidiemogelijkheden te verkennen
  • een correcte subsidieaanvraag op te stellen en verder te begeleiden richting beslissing
  • te adviseren over de inrichting van urenregistraties
  • uw project na afloop te verantwoorden voor de subsidieverstrekker, inclusief rapportages
 

Octrooi

Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Subsidie

Voor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Werkwijze

Na een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger
"Advies voor octrooi innovatie subsidieaanvraag patent"