Werkwijze /

Persoonlijke ondersteuning vanaf eerste scan

Persoonlijke ondersteuning vanaf eerste scanNa een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger uw bedrijf verder. Zijn technische achtergrond helpt hem de belemmeringen en mogelijkheden bij een innovatie snel op hun juiste waarde in te schatten.

,,Ik merk telkens weer hoe handig het is dat ik van huis uit een techneut ben'', zegt Rob Ottervanger. ,,Voor het aanvragen van een subsidie krijg ik de informatie snel bij elkaar, want ik snap waar een technisch bedrijf mee bezig is. Ik ken de ontwikkelingen. Meestal heb ik niet veel meer nodig dan een goed gesprek, een serie vragen en een blik op de productie of het project. Daarna kan ik een goed gefundeerde aanvraag schrijven.''

Het gaat er bij een subsidieaanvraag om op een goed onderbouwde wijze de innovatie en de benodigde extra inspanningen aan te geven. Over een paar vragen moet een opdrachtgever daarom van tevoren goed nadenken: ,,Waarom is mijn innovatie nieuw?'' En: ,,Wat maakt deze innovatie zo lastig dat ze mijn normale bedrijfsactiviteiten overstijgt? Waar liggen de obstakels?'' Maar ook: ,,Wat zijn de kansen en bedreigingen in de markt? En is de beoogde technologie misschien al beschermd met octrooien?''

Een correcte aanvraag en werkwijze voorkomen dat de subsidieverstrekker of -ontvanger bij een nacontrole voor onaangename verrassingen komt te staan, zoals het niet voldoen aan de voorwaarden en dus een terugvordering van de financiële steun. Subsidieverstrekkers voelen er begrijpelijkerwijs niets voor een ontwikkeling te steunen die eigenlijk bij een normale bedrijfsuitoefening hoort.

Ottervanger: ,,Dankzij mijn ruime ervaring en een verse kritische blik lukt het me regelmatig de innovator ook nog eens aan een advies voor productontwikkeling te helpen.''

Rob Ottervanger helpt u met

  • kennis van landelijke en regionale subsidieregelingen voor innovatie
  • het opstellen van aanvragen
  • rapportages en verslaglegging ten behoeve van subsidieverstrekkers
  • samenhangende adviezen over innovatie, subsidies en octrooien
  • bijkomende adviezen voor productontwikkeling

Lees verder over de ervaringen van verschillende opdrachtgevers met Rob Ottervanger.

 

Octrooi

Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Subsidie

Voor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Werkwijze

Na een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger
"Advies voor octrooi innovatie subsidieaanvraag patent"